Turistika

Lezení

Práce ve výškách

Via Ferrata

Camping

Kolekce GREEN SPORT

Aktuality
27.9.2018
Státní svátek

Drazí zákazníci, přátelé a kamarádi na pátek 28.9. nám vychází státní svátek a budeme mít zavřeno. V sobotu budeme mít také zavřeno abychom si nemuseli přerušovat prodloužený víkend a zvládli ...

více

 
2.3.2018
Nové značna lezeckého oblečení AGUGLIA

Začli jsme pro vás brát novou značku lezeckého oblečení, abychom doplnili sortiment, který očividně na našem trhu chybí. Zatím pro vás máme pár vzorků od jednotlivých typů.

více

 

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

GREEN SPORT s.r.o
Orlí 27, Brno

mobil: +420 724 955 107

E-mail: obchodbrno@greensport.cz

Otevírací doba

Po -Pá 9 : 00 - 18 : 00 hod
So

9 : 30 - 12 : 00 hod

Strojové vyšívání

www.vysivanistrojove.cz


Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Green sport s.r.o. se sídlem na adrese Strojírenská 259/16, 156 00, Praha-Zličín a provozovnou na adrese Orlí 27, 602 00, Brno, identifikační číslo: 25331612  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.greensport.cz.


Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověd na svou otázku - neváhejte a kontaktujte nás!

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Green sport s.r.o. se sídlem na adrese Strojírenská 259/16, 156 00, Praha-Zličín a provozovnou na adrese Orlí 27, 602 00, Brno, identifikační číslo: 25331612 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.greensport.cz

2. Nákupní řád
Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. O přijetí objednávky je zákazník informován.

3. Dodací lhůta
Pokud je vybrané zboží na skladě, je expedováno obvykle do 3 pracovních dní ( dle údajů na webových stránkách o dostupnosti ). Zboží je zasláno prostřednictvím přepravní společnosti na uvedenou adresu. Do objednávky uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém Vás přepravní služba zastihne pro převzetí zásilky. Doručení probíhá během dne, nezapomeňte proto v případě potřeby uvést adresu a telefon do zaměstnání.

4. Možnosti platby
- 1. Úhrada zboží při předání - dobírka.
- 2. Platba převodem na bankovní účet nebo platební kartou
- 3. Platba osobně v prodejně Green sport, Orlí 27, Brno 602 00 (bez poštovného a balného)

5. Ceny
Ceny jsou zaručeny po celou dobu, kdy je zboží uvedeno v internetovém obchodě.


 6. Reklamace
Minimální záruční lhůta na zboží je 24 měsíců. Reklamace uplatňujte v záruční době. Zboží zašlete zpět, ve vhodném obalu jako obyčejnou zásilku na adresu GREEN SPORT s.r.o., Orlí 27, Brno 602 00, se zřetelným označením „REKLAMACE“ a kopií dokladu o nákupu. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata. Pro telefonické ověření stavu svojí reklamace můžete volat na tel. 724 955 107
V zásilce prosím popište závadu, aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu. V případě oprávněné, neopravitelné záruční závady bude zaslán stejný nový výrobek, nebo vrácena kupní cena. Vyřízené reklamace, které si zákazník nevyzvedne do 3 měsíců od ukončení reklamačního řízení, budou likvidovány.


7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále nařízení). Prodávající (Green sport s.r.o., IČ: 25331612, Strojírenská 259, Praha) se zavazuje, že získané údaje poskytnuté kupujícím při objednávání, budou sloužit výhradně pro účely pro které kupující vyjádřil souhlas nebo pro potřeby prodávajícího a to pro identifikaci kupujícího, k realizaci a zúčtování platby za nakoupené zboží a na správné doručení. V případě objednání zboží kupujícím postupuje prodávající podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení. V případě neposkytnutí kontaktních informací kupujícího nelze provést službu nebo dodat zboží. Seznam zpracovávaných osobních údajů v případě smluvních a předsmluvních vztahů za účelem dodání služby nebo zboží: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, ulice, číslo ulice, město, PSČ. V případě udělení souhlasu kupujícího na účel přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, bude prodávající oprávněn zasílat reklamní nabídky a informace o slevách, produktech a akcích na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci. Seznam zpracovávaných osobních údajů v případě udělení souhlasu: přihlašovací jméno, e-mailová adresa. Souhlas lze kdykoli odvolat a uděluje se na dobu 2 let. Prodávající tyto informace neposkytne třetím osobám, ani jiným subjektům, s výjimkou organizací a subjektů, se kterými je spolupráce nezbytná pro vyřízení objednávky. Jsou to zejména přepravní společnosti (jméno, adresa, telefonický kontakt), přičemž údaje poskytují vždy jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky.


8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu neprodleně vráceno a to nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

8.5. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl.8.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je Prodávající oprávněn takové zboží nepřijmout a v případě jeho přijetí vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím povinen Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


9. Mimosoudní řešení sporů

Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 odst. 1) písm. j) Občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zák. č. 634/1992, na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Kupující jako spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.


 10.   Závěrečná ustanovení

10.1.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

10.1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Orlí 27, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty: obchodbrno@greensport.cz, telefon 724 955 107.


10.1.3.   V Praze dne 23.5.2018

Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.

 
Spolupracujeme

Boll

Corazon

Doldy

Ferrino

GRISPORT

Saltic

Yate

Bloc

Triop

AGUGLIA

Var

Petzl

SPORTIQUE

LIBEBIT

STORMGreen Boys

Pingu

High Point

Kolimax

Ocún

Singing Rock

Lanex

ALTIMA

Beal

EXpres menu

Brubeck

Vango