Turistika

Lezení

Práce ve výškách

Via Ferrata

Camping

Horolezectví

Kolekce GREEN SPORT

Aktuality
2.3.2018
Nové značna lezeckého oblečení AGUGLIA

Začli jsme pro vás brát novou značku lezeckého oblečení, abychom doplnili sortiment, který očividně na našem trhu chybí. Zatím pro vás máme pár vzorků od jednotlivých typů.

více

 
4.12.2017
Předvánoční otevírací doba

Máme pro Vás změnu otvírací doby před Vánočními svátky.

více

 

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

GREEN SPORT s.r.o
Orlí 27, Brno

mobil: +420 724 955 107

E-mail: obchodbrno@greensport.cz

Otevírací doba

Po -Pá 9 : 00 - 18 : 00 hod
So

9 : 30 - 12 : 00 hod

Strojové vyšívání

www.vysivanistrojove.cz


Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Green sport s.r.o. se sídlem na adrese Strojírenská 259/16, 156 00, Praha-Zličín a provozovnou na adrese Orlí 27, 602 00, Brno, identifikační číslo: 25331612  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.greensport.cz.


Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověd na svou otázku - neváhejte a kontaktujte nás!

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Green sport s.r.o. se sídlem na adrese Strojírenská 259/16, 156 00, Praha-Zličín a provozovnou na adrese Orlí 27, 602 00, Brno, identifikační číslo: 25331612 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.greensport.cz
2. Nákupní řád
Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. O přijetí objednávky je zákazník informován.
3. Dodací lhůta
Pokud je vybrané zboží na skladě, je expedováno obvykle do 3 pracovních dní ( dle údajů na webových stránkách o dostupnosti ). Zboží je zasláno prostřednictvím přepravní společnosti na uvedenou adresu. Do objednávky uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém Vás přepravní služba zastihne pro převzetí zásilky. Doručení probíhá během dne, nezapomeňte proto v případě potřeby uvést adresu a telefon do zaměstnání.
4. Možnosti platby
- 1. Úhrada zboží při předání - dobírka.
- 2. Platba převodem na bankovní účet nebo platební kartou
- 3. Platba osobně v prodejně Green sport, Orlí 27, Brno 602 00 (bez poštovného a balného)
5. Ceny
Ceny jsou zaručeny po celou dobu, kdy je zboží uvedeno v internetovém obchodě.
6. Reklamace
Minimální záruční lhůta na zboží je 24 měsíců. Reklamace uplatňujte v záruční době. Zboží zašlete zpět, ve vhodném obalu jako obyčejnou zásilku na adresu GREEN SPORT s.r.o., Orlí 27, Brno 602 00, se zřetelným označením „REKLAMACE“ a kopií dokladu o nákupu. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata. Pro telefonické ověření stavu svojí reklamace můžete volat na tel. 724 955 107
V zásilce prosím popište závadu, aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu. V případě oprávněné, neopravitelné záruční závady bude zaslán stejný nový výrobek, nebo vrácena kupní cena. Vyřízené reklamace, které si zákazník nevyzvedne do 3 měsíců od ukončení reklamačního řízení, budou likvidovány.
7. Ochrana osobních údajů
Ochrana Vašich osobních dat je zajištěna. Vaše osobní data nebudou zneužita nebo předána třetímu subjektu, dle povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Svou objednávkou souhlasíte, aby uvedené údaje byly použity na dobu neurčitou za účelem prodeje zboží v rámci obchodní činnosti naší společnosti.
8. Odstoupení od kupní smlouvy
9.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

9.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

9.3.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl.9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu neprodleně vráceno a to nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

9.4.   V případě odstoupení od smlouvy  dle čl. 9.2 ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

9.5.   Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9.6.   Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl.9.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

9.7.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je Prodávající oprávněn takové zboží nepřijmout a v případě jeho přijetí vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.8.   Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím povinen Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
9. Mimosoudní řešení sporů
Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 odst. 1) písm. j) Občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zák. č. 634/1992, na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Kupující jako spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

10.   Závěrečná ustanovení
10.1.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

10.1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Orlí 27, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty: obchodbrno@greensport.cz, telefon 724 955 107.


10.1.3.   V Praze dne 1.1.2014

Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.

 
Spolupracujeme

Boll

Corazon

Doldy

Ferrino

GRISPORT

Saltic

Yate

Bloc

Triop

AGUGLIA

Var

Petzl

SPORTIQUE

LIBEBIT

STORMGreen Boys

Pingu

High Point

Kolimax

Ocún

Singing Rock

Lanex

ALTIMA

Beal

EXpres menu

Brubeck

Vango